ZAČINI U ŽIVOTU ZA ZDRAVLJE I LJEPOTU!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

 

 „Začini i osvoji!”

Dana 05.05.2016. u 10h u službenom sjedištu Organizatora (KOTANYI d.o.o., Savska cesta 116, 10000 Zagreb) obavljeno je javno izvlačenje dobitnika uz prisustvo javnog bilježnika i komisije za izvlačenje nagradne igre “ Začini i osvoji!” (KLASA: UP/I- 460-02/16-01/81, URBROJ: 513-07-21-01/16-2, Zagreb, 29. veljače 2016.) koja je organizirana svim prodavaonici na području Republike Hrvatske, u trajanju od 01.03.-30.04.2016.

 

Dobitnica nagrade poklon bon za putovanje za dvije osobe - Wandergenuss im Gradonna****s  = PAKET zadovoljstvo pješačenja je:

1.    Renata Hodora, 43240 Čazma

 

Dobitnik nagrade BIOTRENING dijagnostika tijela i program vježbanja je:

1.    Mladen Hohnjec, 10000 Zagreb

 

Dobitnik nagrade LIJEPA&AKTIVNA – tiskano izdanje časopisa, godišnja pretplata je:

1.    Josip Tokić, 21000 Split

 

Dobitnik nagrade MENS HEALTH – tiskano izdanje časopisa, godišnja pretplata je:

1.    Valentina Tomičić, 10000 Zagreb

 

Dobitnici nagrade poklon paket Kotanyi proizvoda su:

1.    Petra Buždon, 52420 Buzet,

2.    Tajana Car, 10146 Zagtreb,

3.    Matea Mandir McConnell, 10000 Zagreb,

4.    Danijela Anić, 51215 Kastav,

5.    Iva Radošević, 51500 Krk,

6.    Anita Boroščak, 10000 Zagreb,

7.    Antonela Crvelin, 51000 Rijeka,

8.    Ivana Šestan Krajnović, 10010 Zagreb,

9.    Miran Obrovac, 10000 Zagreb,

10.  Ivan Huđek, 10000 Zagreb.

 

 

Dobitnici su o dobitku obavješteni  pismeno i  usmeno od strane Administratora, kako bi se dogovorili detalji preuzimanja nagrada.

 

Izvučeni dobitnici ostvaruju pravo na nagradu uvidom u originalni kod i račun, kao dokaz o kupovini kojeg trebaju predočiti pri podizanju nagrade.

 

Organizator će na adrese dobitnika poštom  poslati nagrade u roku od 30 dana od datuma izvlačenja dobitnika nagradne igre. U slučaju da se nagrada vrati u sjedište Organizatora, nagradu dobitnik može preuzeti u sjedištu Organizatora u roku od 10 (deset) dana od dana povrata nagrade u sjedište Organizatora.

 

Čestitamo sretnim dobitnicima!

 

Vaši KOTANYI d.o.o.!