Začini & Zdravlje


Značaj začina tijekom tisućljeća potpuno se promijenio. Prije (pogledati poglavlje povijest) su bili iznimno skupi. Cijenili su se prije svega zbog ljekovitog djelovanja i dozirali u velikim količinama. Danas je dobro opremljen ormarić sa začinima u kuhinji sasvim normalan, a priuštivi su čak i dragocjeni začini poput šafrana i vanilije. Začini dijelom sadrže djelatne tvari koje i u malim količinama razvijaju svoje blagotvorno djelovanje. Ipak, uglavnom se upotrebljavaju kako bi jela dobila željeni okus.

 

 

Sada bi naravno mogli nabrojati iz kojih se zdravstvenih razloga začini od anisa do vanilije oduvijek upotrebljavaju, ali kao prvo, to nije svrha ovih aromatičnih dijelova biljaka kada se u malim količinama koriste za zaokruživanje okusa jela, a kao drugo, postoji odredba EU-a koja zabranjuje svaku izjavu vezanu za zdravlje koja nije znanstveno dokaziva (Health-Claims-Verordnung).